BEMANNING OCH REKRYTERING

VI HJÄLPER FÖRETAG ATT SKAPA HÅLLBARA ORGANISATIONER.

BEHOVET AV PERSONAL VARIERAR OCH RÄTT TILLFÄLLE ATT HYRA IN EN KONSULT KAN TILL EXEMPEL VARA VID ARBETSTOPPAR, ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR, ANSTÄLLNINGSSTOPP ELLER VID VIKARIEBEHOV. DÅ SER VI TILL ATT RÄTT PERSON FINNS PÅ RÄTT PLATS, NÄR DU BEHÖVER DET – OCH DU KAN FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET UNDER TIDEN.

ÖVER DAGEN

VI HAR ETT STORT GÄNG PERSONER SOM BEHÖVER FYLLA SINA VECKOR MED ARBETSPASS VID SIDAN AV T.EX STUIDER.

VISSTID

NÄR ER ORDINARIE PERSONAL SAKNAS UNDER PERIODER ELLER VID SÄSONG HAR VI KONSULTER REDO.

LÖPANDE

ÄR NI I BEHOV AV FLEXIBLA RESURESER MED RÄTT KOMPETENS KAN DESSA HYRAS IN.